Paylaş Bizimle

Hoşgeldiniz..


Lütfen Forumdan Daha Fazla Yararlana Bilmek İçin Arrow Kayıt Olunuz


Eğer Üye İseniz Giriş Yapınız Gösterdiğiniz İlgi İçin Teşekkür Ederiz..


Paylaş Bizimle..!!
Paylaş Bizimle

####..::HOŞ GELDİNİZ::..####


  Ermeni Dosyası-Kazım KARABEKİR

  Paylaş
  avatar
  VodkaVishine
  ѕιтє кυяυ¢υѕu
  ѕιтє кυяυ¢υѕu

  Aktiflik :
  450 / 999450 / 999

  Erkek
  Mesaj Sayısı : 231
  Yaş : 24
  Nereden : 'im acaba
  Lakap : Ölü
  : :
  PUAN :
  75 / 10075 / 100

  MSJ PUAN :
  100 / 100100 / 100

  Seviye :
  15 / 10015 / 100

  Bağlılık :
  100 / 100100 / 100

  Takımım :
  REP GÜCÜ : 133
  Rep Puanı : 2
  Kayıt tarihi : 21/04/08

  Cüzdan
  Para Para:
  900/3000  (900/3000)
  Altın Altın:
  800/3000  (800/3000)

  paylas bizimle Ermeni Dosyası-Kazım KARABEKİR

  Mesaj tarafından VodkaVishine Bir Cuma Eyl. 18, 2009 12:24 pm

  KİTABIN ADI : Ermeni Dosyası
  KİTABIN YAZARI : Kazım KARABEKİR
  BASIM TARİHİ : Şubat 1994
  KİTABIN YAYIM MAKSADI
  Türk – Ermeni ilişkilerine toplu bir bakış.
  KİTABIN ÖZETİ
  Ermenilerin tarihi hakkında değişik milletlere mensup araştırmacı ve
  yazarlara ait çok sayıda eser vardır. Fakat bu yazarlar ve bilim
  adamları genelde gerçekleri araştırıp yazmak yerine kendi devletlerinin
  siyasi görüşlerine uygun kalem oynatmayı tercih etmişlerdir. Bir kısmı
  da Ermeni yazarlara ait olan bu eserlerin çoğunda Türk düşmanlığı esas
  alınmıştır. Kazım Karabekir babasının görev yaptığı doğu vilayetlerinde
  daha küçük yaştan itibaren Ermenileri tanımaya başlamış,Osmanlı
  hükümeti ve milli hükümet zamanında onlarla savaşmış ve sonunda Türk
  Ermeni dostluğunu tekrar kurmuş bir kişidir. Yazar köklü bir inceleme
  yapmış, Ermeni tarihçilerinin eserlerini de inceleyerek kendi
  tecrübeleri ve araştırmaları neticesinde bu eseri kaleme almıştır.
  ESKİ ERMENİ TARİHİNE TOPLU BİR BAKIŞ
  Ermeniler yakın zamana kadar Babil’den geldiklerini
  savunmaktaydılar. Babil ve civarında Hititle’rin akrabası olan
  Türk’lerin yaşadığı tespit edilmiştir. Şu halde Ermeniler güneyden
  gelen bir Türk Oymağıdır. Ermenilerin son zamanlarda Frik Oymaklarından
  biri olduğu ispatlanmıştır. Friklerin ise Orta Asya dan önce Trakya’ya,
  Makedonya’ya sonra da boğazlardan Anadolu’ya yayıldıkları tespit
  edildiğine göre, bunlardan ayrılan Ermenilerin de Türk ırkından olduğu
  anlaşılmaktadır. Bazı Ermeni yazarları da eserlerinde kendilerinin Türk
  olduklarını belirtmişlerdir. Kısacası Ermeniler ve Türkler müşterek
  vatan kardeşleridir. Ve aynı ırka mensuptur. Kültürleri benzerdir.
  Rumlarda ise durum tam tersidir.
  ERMENİ TARİHİNE TOPLU BİR BAKIŞ
  956 yılına kadar Ermeniler Arapların himayesinde rahat
  yaşamışlardır. 956 yılında Bizanslıların İslamlara karşı saldırması ve
  sonunda Tarsus’ta mağlup olarak Amasya’ya kadar çekilmeleri üzerine
  Ermenilerin de duruma karışarak Bizans ordusunun emrine otuz bin asker
  vermesi Ermenistan’ın zararına olmuştur. 958′de Araplar mağlup olur.
  Ermenistan’da da yer yer prenslerin ayaklanmaları başlar. Kısa bir süre
  sonra Krallıkların toplamı yediye çıkar ve bu durum sekiz yıl sürer.
  1042′li yıllarda Rum kuvvetleri Ermenistan’a girer. Ani Krallığı’nın
  Erivan ve Ararat memleketlerinden ibaret kalmasına sebep olur.
  Bizanslılar Ermenileri de yanına alarak Türklere karşı koymak isterler,
  fakat muvaffak olamazlar.
  Sivas’a gelen Ermeni kafilesi, güya Türk istilasından kurtulmuştur.
  Fakat Bizanslılar Ortodoks olduklarından bu Katolikleri İstanbul’un
  boyunduruğu altında inletmişlerdir. Türkler İstanbul’u fethedene kadar
  bu mezhep ayrılığının ızdırabı sürüp gitmiştir. Gerek Sivas yöresi
  Ermenileri, gerekse diğer yerlerdeki Ermeniler Bizans zulmünden
  inlemişlerdir. Ermeniler hakiki din serbestliğini Türklerde
  görmüşlerdir.
  Alparslan 6 Haziran 1064′de Ani Kalesini de ele geçirir. 1071′de
  Malazgirt meydan muhaberesini kazanır ve boğazlar yolu açılmış olur.
  Hazar denizi ve Kafkas Dağlarından Toros Dağlarına kadar Türk
  egemenliği kurulur. Bu arada, Bizans tarafından Kilikya’ya
  yerleştirilen Ermeniler Haçlı seferleri başlayınca İslam Halkını yok
  etmede Haçlıların en büyük yardımcısı olurlar. Kudüs seferlerinde Haçlı
  Ordusuna yollar açan, köprüler kuran hep Ermeni mühendisleridir.
  Ermeniler Haçlılardan altın ve hediyeler alarak büyük servet sahibi
  olmuşlardır. Her seferde İslam aleminden yaptıkları yağmaları bugünkü
  yurtlarına taşımışlardır. 1140′lı yıllarda Bizanslılar Adana ovasına
  inip Kilikya’yı istila eder. Toparlanan Ermeniler Mısırlı bir komutan
  tarafından esir alınarak Mısıra gönderilir. Ermeni baronluğu bu suretle
  tarihe karışır
  ERMENİLERİN İLK KIPIRDANIŞLARI VE BAĞIMSIZLIK GAYRETLERİ
  Ermenistan’ın ilk kuruluşundan beri hiçbir yerde tam bir Ermeni
  topluluğu vücut bulamamıştır. Büyük devletler Osmanlı İmparatorluğunu
  dağıtmanın planlarını yaparken Ermenileri kullanmayı düşünmüşler ve
  kullanmışlardır. 1630 İstanbul Fransız papazları Ermenilere “Eğer
  Ortodoks olursanız Fransa’nın her türlü himayesine kavuşursunuz”
  diyerek onları aldatmışlardır. Ermeniler Ortodoksluğu kabul
  etmişlerdir. Daha sonraları 1723′de Ermeniler tekrar Osmanlıların
  hakimiyetine girmiştir. Rusya’da eğitim alan Ermeni Emin, Ermenileri
  Osmanlı himayesinden kurtarmak için girişimlere başlamıştır. 1826
  Osmanlının en zayıf dönemidir. Rusya Akgerman Antlaşması ile Karadeniz
  de Rus gemileri serbest gezinme imkanı bulmuştur. Ruslar Karabağı
  alınca buraya Ermenistan vilayeti demişlerdir. Ermeniler bunca yıllık
  emelleri olan hiç değilse muhtariyat idaresine malik olduklarını
  sanırlarken, Ermenistan’ın bir Rus vilayeti olduğunu İkinci
  Paskiyeviç’in idaresinde öğrenirler.
  Kısacası 1877 tarihine kadar Ermeniler kukla gibi kullanılmış, Osmanlı devleti için sürekli bir sorun kaynağı olmuşlardır.
  TÜRK ERMENİLERİNİN DURUMU, AYAKLANMALAR VE ANTLAŞMALAR
  Ruslar kendi idarelerindeki Ermenilere tattırmadıkları istiklali
  Türkiye Ermenilerine vermek için gayret sarf etmişlerdir. Bizans
  idaresinden kurtulan Ermeniler Fatih döneminde Türklerden daha emin ve
  daha zengin bir hayata kavuşmuşlardır. Ruslar Ermenileri Ortodoks
  yapmaya zorlamış, olmayanları hapse atmış yada Sibirya’ya sürmüş ve
  dini kurumları kapatmıştır. Ermeni dili, yayınları yasaklanmıştır.
  Ruslar Osmanlılarla harbe karar verdiklerinde, Ermenilerin gözünü
  boyamak için iyi muameleye başlarlar. Hatta 1877 harbinde Kafkas Ordusu
  başkomutanını Ermenilerden yapmışlardır. 1880’de Türkiye’de ilk Ermeni
  komitesi kurulmuştur. 1873’de mekteplerinde Ermeni tarihi, coğrafyası,
  edebiyatı okunmaya, Ermeni istiklal şiirleri söylenmeye başlanmıştır.
  1876’da meşrutiyet töreninde Ermenilere yer verilmiştir. Daha sonra
  Rus-Türk harbi sona erince Avrupalıların Ermenilere ne derece yardım
  edebileceklerini görürler.
  Ermenilerin iki seçenekleri vardır. Ya Türk vatandaşı gibi eşit
  haklarla kardeşce yaşayacaklar yada istiklal arayışlarına
  girişeceklerdir. İkinci yolu seçen Ermeniler Avrupa’nın yardımını
  arkalarına alacaklarını zannederek 1880 yılında gizlice iki yıl
  çalıştıktan sonra Erzurum da silahlı saldırıya geçmeye karar
  vermişlerdir. Bu arada Avrupa basını da Türkiye eziciliği hakkında
  yayınlarına devam etmekte, kilise propagandaları Ermenilere dünya
  cennetini vadetmektedir. Ermeni krallığı kurulursa zengin vilayetler,
  mallar… vs. onların olacaktır. Avrupa dan gizlice sokulan bombalar,
  dinamitler, silahlar kiliselerde saklanacak, eğitime alınacak ve Türk
  halkı yok edilecek şeklinde hedefleri vardır. Aklı başındaki yaşlı
  Ermeniler bunun imkansız olduğunu söylemektedirler. 1545’den 1789’a
  kadar (yaklaşık 57 ayaklanma) ayaklanmalar devam etmiş; en önemlisi de
  1895’de olmuştur. Her ayaklanmada Türk köyleri, malları yağma edilmekte
  halk öldürülmektedir. Çar hükümeti boğazlara hakim olma planı
  yapmaktadır ve altı doğu ilini Ermenistan bölgesi olarak ilan etmiştir.
  I. Dünya Savaşı’nda Ermeniler ordumuza ve halkımıza silahla saldırırken
  siyasetçileri de dil uzatmaktadır. Bu arada Avrupa devletleri Türk
  Devletini paylaşmayı düşünmektedir.
  Türk Ordusu komuta kademesinde bir takım görüş ayrılıkları görülmeye
  başlanmış, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Enver Paşanın Harbiye nazırlığına
  başkomutanlığını hoş görmeyip, İttihat Terakki Hükümetine kırılmıştır.
  Ermeniler bu fırsatı da değerlendirip onu kullanmak istemişlerdir.
  1916 yılında Osmanlıyı paylaşma hayalleri kuran Rusya, İngiltere,
  Fransa pasta payı kapma yarışına girerler. Bu durumdan Ermeniler hala
  kendilerine bir ders çıkaramazlar.
  Kısacası; Ermeniler her devirde Türk toplumunun büyük yardımlarını
  görmüş, bir Türk vatandaşı gibi vatandaşlık hak ve hukukundan
  yararlanmışlardır. Osmanlı İmp.’da da rahat bir hayat sürdükleri
  görülür. 17 Mart 1863 Tanzimat Fermanıyla Türklerden daha ileri ve
  seçkin imtiyaz sahibi olmuşlardır. Askerlikten muaf tutulmuşlar, sanat
  ve ticareti ellerine geçirmişlerdir. Türkler Rusların tecavüzlerine
  karşı koymak ve Hicaz bölgesinde ayaklanmaları bastırmak için şehit
  düşmektedirler. Türkler şehit düştükçe onlar çoğalmakta, yükselmekte ve
  zenginleşmektedirler. 1908 Kanuni Esasi ile eşitlik kardeşlik sesleri
  yükselmiştir, ama çok sürmemiştir. Ermeni komitecileri büyük cüretle
  eskisinden daha çok faaliyet göstermekte, yayınladıkları çeşitli gazete
  ve dergilerle Ermenileri isyana teşvik etmekteydiler. 1914’de
  İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya savaşırken Osmanlıda seferberlik ilan
  edilince Ermeni reisleri toplanarak şubelere şifreli talimatlar
  verirler. Talimatta;
  “Ruslar huduttan ilerler Osmanlı çekilirse her taraf birden
  ayaklanacak Osmanlı ateş arasında bırakılacak devlete ait binalar
  yıkılacaktır. Eğer Osmanlı Ordusu ilerlerse Ruslara yardım edilecektir”
  denmektedir. Ermeniler ayaklanmalarını sürdürürler. Bu arada Ermeniler
  kendileri için zararlı gördükleri Türk devlet görevlilerini suikast
  düzenleyerek öldürmekteydiler.
  Birinci Rusya savaşında Rus orduları Kafkas hudutlarını geçerek
  Erzurum, Bingöl, Van, Bitlis vilayetlerini işgal ederken Rus Ordusunda
  15.000’den fazla Ermeni vardı. Ermeniler kurdukları komitelerle terör
  ve propaganda faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.


  _________________

  Biz Sizi Düşünüyoruz Sende Bizi Düşün Paylaş Bizimle....


  Forumumuzdan Daha Fazla Yararlanmak İçin. Tıkla Üye Ol

   Similar topics

   -

   Forum Saati Salı Ekim 16, 2018 9:43 pm